BKBCE pay fees online

Sports Carnival at Panchgani

All India Youth Federation Sports Carnival was held at Panchgani from May 3 to May 6. Just like the Sports Carnival held at Goa, here too our students brought laurels to the school by winning in both Cricket and Football in Under-12, Under-14 and Under-17 category. Birlites grabbed winning trophies in the three categories of Cricket and football.

The students were accompanies by their cricket coaches Mr Nageswara Rao and Kamble Balaji, and football coaches Mr Soutik Das and Mr Ravinder Pilley.

Under-12 Cricket Team:

 • Swaraj Garade
 • Vrushabh Patel
 • Yash Doshi
 • Ganesh Chalak
 • Jeet Patel
 • Neeraj Patil
 • Rushikesh Patil
 • Poram Bhromabhatt
 • Het Patel
 • Shantanu Kamble
 • Taraksh Agarwal
 • Sahiel Shah
 • Prateek Kumar
 • Harsh Shatija
 • Sharnam Shetty
 • Aayashu Attal

Under-14 Cricket Team:

 • Rohit Mhatre
 • Uttham Singh
 • Manas Prakash
 • Chirag Poddar
 • Soham
 • Ajinkya Deshmukh
 • Swaraj Deshmukh
 • Darshan Sheth
 • Priyanshu Chandak
 • Latesh Patel
 • Harshit Agarwal
 • Sagar K
 • Gunin Agarwal
 • Archit R
 • Hrithik
 • Rohith Pandey

Under-17 Cricket Team:

 • Vivek Barcha
 • Harshit Gupta
 • Dharmit Mangukya
 • Akshaj Joshi
 • Karan Jagtap
 • Aditya Amle
 • Raghav Soham
 • Shlok Panchal
 • Ansul Lamba
 • Saurabh Patil (Best Player of the Tournament)
 • Herry Parikh
 • Bishwarup Mandal

Under-12 Football Team:

 • Chirag Sharma
 • Om Satav
 • Sree Satav
 • Kailash Choudhary (Best Player of the Tournament)
 • Sahil Murudkar
 • Shlok Zanwar
 • Neel Jain
 • Pritesh Ruparel
 • Sagar Pokar
 • Yash Sane

Under-14 Football Team:

 • Ajay Wadkute
 • Sangram Singh
 • Tarun Singh
 • Aryan Khurana (Best Player of the Tournament)
 • Yash Jaiswal
 • Paras Choudhary
 • Sanjay Badgar
 • Yash Ruparel
 • Akash Khadtale
 • Atharva Tapkir

Under-17 Football Team:

 • Saurabh Patil
 • Herry Parikh
 • Suresh Choudhary
 • Bishwarup Mandal (Best Player of the Tournament)
 • Ravi Havannavar
 • Shailesh Motwani
 • Tanay Maheshwari
 • Sagar Narsinghani